Woonzorgcentrum Zilverbos maison de repos à 9060 Zelzate

Bloemenboslaan 30, 9060 Zelzate
chambre individuelle de
€ 1.706/mois (€56/jour)
chambre double de
€ 1.369/mois (€45/jour)
Nous n'avons pas reçu une description en français

Woonzorgcentrum Zilverbos staat in voor de zorg aan valide, zorgbehoevende en zieke ouderen, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging of hun sociale of culturele achtergrond.

De hoofopdracht is het aanbieden, tegen betaalbare prijzen , van kwaliteitsvolle totaalzorg in overleg met de bewoner en zijn/haar familie. Het gaat niet alleen om huisvesting maar ook om begeleiding en verpleegkundige, medische en paramedische zorg.

Respect voor de eigen keuze en de privacy van de bewoner staat vooraan.

De motivatie, inzet en samenwerking van de medewerkers , bepalen in grote mate de kwaliteit van de dienstverlening. Door aangepaste begeleiding, constructief overleg, bijscholing en vorming, worden aan alle medewerkers kansen geboden om hun mogelijkheden verder te ontplooien en om arbeidsvreugde te vinden in de uitoefening van hun opdracht .

Vrijwilligerswerking is een belangrijke pijler binnen het woonzorgcentrum.

Zilverbos wil een open instelling zijn en de socio-culturele integratie met de omgeving bevorderen. Het wil in de gemeente een actieve rol spelen in het aanbieden van zorg voor senioren en streeft naar een maximale samenwerking met de thuiszorgorganisaties en andere externe zorgverleners.

In de toekomst wil Woonzorgcentrum Zilverbos blijven inspelen op nieuwe noden en ontwikkelingen in de ouderenzorg.

WZC Zilverbos vzw beschikt over:

een rust-en verzorgingstehuis van 120 woongelegenheden, waaronder een beveiligde afdeling.
4 kamers voor kortverblijf van maximum 2 maand
Vanaf september 2016: een centrum voor dagverzorging, bedoeld voor thuiswonende, al of niet zorgbehoevende senioren.

Kom gerust een kijkje nemen,
Het Zilverbos team

Types d'hébergement et accessibilité

  • MRPA (Maison de Repos pour Personnes âgées)
  • MRS (Maison de Repos et de Soins)
  • Invalides
  • Alzheimer
  • Déments
  • Parkinson
  • Semi-valides
  • Valides

Contacter Woonzorgcentrum Zilverbos

Pour plus d'informations, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur envoyer.
Un employé vous contactera alors rapidement.
Indicates required field
Nous vous enverrons une copie de votre message par e-mail.
En cliquant sur envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité.

Coordonnées de contact pour
maison de repos Woonzorgcentrum Zilverbos

Bloemenboslaan 30, 9060 Zelzate
Veuillez mentionner que vous avez trouvé ce numéro sur Seniorieweb.be. Merci !

Similaires maisons de repos dans la région de Zelzate